ၿပိတၱာ(၁၂)မ်ိဳးႏွင္​့ ျပိတၱာျဖစ္​​ေစ​ေသာ အ​ေၾကာင္​းမ်ား

ၿပိတၱာ(၁၂)မ်ိဳးႏွင္​့ ျပိတၱာျဖစ္​​ေစ​ေသာ အ​ေၾကာင္​းမ်ား

မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရား စီရင္ေတာ္မူတဲ့ မဟာသုတကာရီ မဃေဒဝလကၤာသစ္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါသတဲ့ဘုရား၊ ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ လကၤာအပိုဒ္ ၄၅၂-မွာ

Credit Photo

ပညာမဲ့ထ၊ ေမာဟဒၶေၾကာင့္၊သံဃိကျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသစ္သီးနွင့္၊ေက်ာင္းမီးေက်ာင္းေရ၊ သဃၤာ့ေျမကို၊
မထီေလးစား၊ ကိုယ္ပိုင္လားသို႔၊သံုးစားတက္စြာ၊ လူတကာကား၊ၿပိတၱာတို႔ထက္၊ ၿပိဳးျပက္အေရာင္၊ဘံုေဆာင္ေျခရံ၊ ပတ္ၿခံဝတ္လ်ား၊ ျပည့္စံုျငားလ်က္၊မစားရတက္၊ အာမစြတ္ဘဲ၊ငတ္မြတ္စားေရ၊ ခံေနရဘိ၊ တန္ခိုးရွိသည့္၊မဟိဒိၶက၊ ဤသို႔စ,သား”လို႔ ေရးထားတဲ့ လကၤာရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို သိခ်င္ပါသတဲ့ဘုရား”“သည္လကၤာရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ေလာကပတိၱက်မ္းက လာတဲ့ ၿပိတၱာ တစ္ဆယ့္ႏွစ္မ်ိဳးဆိုတာ ၾကားဖူးတယ္ မဟုတ္လား”“အမိန္႔ရွိပါဦး ဘုရား”

Credit Photo

ၿပိတၱာ ၁၂-မ်ိဳးဆုိတာက –

(၁) ဝႏၱာသၿပိတၱာ – တံေတြး, ႏွပ္ခၽြဲ, အန္ဖတ္စားတတ္ေသာၿပိတၱာ၊

(၂) ကုဏပါသၿပိတၱာ-အေကာင္ပုပ္ကို စားတတ္ေသာၿပိတၱာ၊

(၃) ဂူထခါဒကၿပိတၱာ – က်င္ႀကီးကို စားတတ္ေသာၿပိတၱာ၊

(၄) အဂိၢဇာလမုခၿပိတၱာ – ခံတြင္းက မီးထြက္ေစတတ္ေသာ ၿပိတၱာ၊

(၅) သုစိမုခၿပိတၱာ – ခံတြင္း အပ္နဖားမွ်ေလာက္ရွိေသာ ၿပိတၱာ၊

(၆) တဏွာ႗ိကၿပိတၱာ – အစာငတ္, ေရငတ္ျခင္းတဏွာျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရေသာ ၿပိတၱာ၊

(၇) သုနိဇၩာမကၿပိတၱာ – မီးေလာင္ငုတ္ႏွင့္တူေသာၿပိတၱာ၊

(၈) သတၳဂၤၿပိတၱာ – လက္နက္ႏွင့္တူေသာ ေျခလက္အဂၤါရွိေသာၿပိတၱာ၊

(၉) ပဗၺတဂၤၿပိတၱာ – ေတာင္မွ်ေလာက္ ကိုယ္အဂၤါရွိေသာၿပိတၱာ၊

(၁၀) အဇရဂၤၿပိတၱာ – စပါးႀကီးေျမြႏွင့္တူေသာ ကိုယ္အဂၤါ ရွိေသာ ၿပိတၱာ၊

(၁၁) ေဝမာနိကၿပိတၱာ – ဘံုဗိမာန္၌ျဖစ္ေသာၿပိတၱာ၊

(၁၂) မဟိဒိၶကၿပိတၱာ – တန္ခိုးႀကီးမားေသာၿပိတၱာ၊

အားလံုးေပါင္းၿပိတၱာအမ်ိဳးေပါင္း ၁၂-မ်ိဳးရွိသတဲ့၊ သည္ၿပိတၱာ ၁၂-မ်ဳိးထဲက တန္ခိုးႀကီးေသာ မဟိဒိၶကၿပိတၱာ ျဖစ္လာပံုကို သည္လကၤာက ျပတယ္ကြယ့္”

Credit Photo

“မဟိဒိၶကၿပိတၱာက ဘယ္လိုေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာလဲဘုရား”“ေအးကြယ့္ – မဟိဒိၶကၿပိတၱာျဖစ္ပံုတင္ ေျပာလို႔မစံုမလင္ ျဖစ္ေနမွာပဲ၊ အမွန္ေတာ့ မဃေဒဝလကၤာသစ္ ၄၅၁၊၁၅၂-ႏွစ္ပိုင္းလံုးေပါင္းေျပာမွ အဓိပၸာယ္ စံုလင္လိမ့္မယ္”“ေပါင္းၿပီး အမိန္႔ရွိေပးပါဦးဘုရား”“ခပ္တိုတိုေျပာၾကစို႔ကြယ့္”

(၁) ရတနာသံုးပါးကို ျပစ္မွားတဲ့ပုဂိၢဳလ္, သီလရွိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကို ျပစ္မွားတဲ့ပုဂၢိဳလ္, စားၾကြင္းစားက်န္ ႏွပ္တံေတြးတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ အလြန္အ႐ုပ္ဆိုးၿပီး သူတစ္ပါး အန္ဖတ္, ႏွပ္, တံေတြးကို စားေသာက္ရတဲ့ ဝႏၱာသၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။
(၂) စက္ဆုပ္ဖြယ္အရာဝတၳဳမ်ားကို မ႐ိုမေသေပးတတ္တဲ့သူဟာ အေကာင္ပုပ္ကို စားရတဲ့ ကုဏပါသၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တက္သတဲ့။
(၃) သူေတာ္ေကာင္းမ်ားရဲ႕ အစာထဲ ရြံရွာဖြယ္ေတြ ထည့္ေကၽြးတဲ့သူဟာ ဂူထခါဒက ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။
(၄) ပူေလာင္တဲ့အစာမ်ိဳး မ႐ိုမေသေကၽြးခဲ့ဖူးလွ်င္ အဂိၢဇလၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

(၅) သူတစ္ပါးအလွဴ ပိတ္ပင္ခဲ့ဖူးသူဟာ သုစိမုခ ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။
(၆) ဆိုးမိုက္တဲ့စိတ္ျဖင့္ ေရတြင္းေရကန္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ဖူးသူဟာ တဏွာ႗ိက ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။
(၇) သက္ႀကီးသူအိုတုိ႔ကို မ႐ိုမေသ မေလးမစား ျပက္တိျပက္ေခ်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့သူဟာ သုနိဇၩာမက ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။
(၈) မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားဟာ သတၳဂၤ ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

(၉) သူတစ္ပါးေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားတဲ့ ျပာသာဒ္, ေက်ာင္း, သိမ္ စသည္မ်ားကို မီးတိုက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ဖူးသူဟာ ပဗၺတဂၤ ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။
(၁၀) သူတစ္ပါးကိုေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ခဲ့ဖူးသူဟာ အဇဂရဂၤ ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။
(၁၁) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို တစ္ဘက္ကျပဳၿပိး တစ္ဘက္က အက်င့္ပ်က္တဲ့ မိန္းမမ်ားဟာ ေဝမာနိက ၿပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သတဲ့။

Credit Photo

“အခုေျပာခဲ့တာ ၿပိတၱာအမ်ိဳးေပါင္း ၁၁-မ်ိဳး ရွိသြားၿပီေနာ္”“တင္ပါ့ ဘုရား”“သီေပါ ဦးသုခရဲ႕စာမွာပါတဲ့ လကၤာကေတာ့ မဟိဒိၶကၿပိတၱာမ်ိဳးကို ျပသကြယ့္၊ ၿပိတၱာမ်ိဳးျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ တန္ခိုးႀကီးသလဲ၊ တန္ခိုးႀကီးပါလ်က္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ၿပိတၱာျဖစ္ေနရသလဲဆိုေတာ့ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ ေရာစပ္ေနတဲ့ မိႆကကံေၾကာင့္ျဖစ္တယ္၊ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ ေရာေနပံုကို လကၤာမွာျပန္ၿပီးၾကည့္ပါ၊ လကၤာကိုျပန္ၾကည့္ခဲ့လွ်င္ သည္လိုေတြ႔လိမ့္မယ္၊

Credit Photo

သည္ပုဂၢိဳလ္ဟာ အစိုးရတဲ့အာဏာလည္းရွိတယ္၊ ဥစၥာပစၥည္းလည္း ေပါမ်ားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းအာရာမ္ဗိမာန္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တယ္၊ လွဴဒါန္းၿပီး ေက်ာင္းဒကာ ေက်ာင္းအမဆိုတဲ့ဂုဏ္ႏွင့္ ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ားကို မတရားသံုးစားခဲ့တယ္တဲ့၊ ဒါေၾကာင့္ သူေသေတာ့ တန္ခိုးႀကီးေသာ ၿပိတၱာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားတယ္ကြယ့္”

***ေကာက္ႏုတ္ခ်က္***
ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ၊ ျမန္မာစာၾသဝါဒါစရိယ
ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕ – တည္ေတာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
ယေန႔ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား အတြဲ(၁) မွ ေကာက္ႏုတ္ပူေဇာ္ပါသည္။

Credit

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*